Välja inloggning

Tunnistautumisessa meneillään ongelmia Nordean pankin kautta kirjautuessa: https://www.nordea.fi/henkiloasiakkaat/tuki/palvelukatko.html. Myös puolesta-asioinnissa ilmenee ongelmia, mitkä estävät yhteisöjen ja henkilöiden puolesta-asioinnin valtuuksien hakemisen DVV:n palvelusta https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/6045d2721f8a7d01396bce64.


Katso-fullmakterna i vår e-tjänst har tagits ur bruk den 31 december 2020. Sammanslutningar uppmanas ta i bruk Suomi.fi-fullmakter för att sköta ärenden i e-tjänsten.

Mer information:https://www.taike.fi/sv/bidrag-e-tjansten


Välj mellan att logga in i tjänsten som privatperson, på en annan persons vägnar eller som företrädare för ett samfund.

Myndighet

Om du har fullmakt att hantera ärenden för ett företag eller en sammanslutning, kan du sköta sammanslutningens statsunderstödsärenden inom ramen för din fullmakt.
Du kan ansöka stipendium åt dig själv eller din arbetsgrupp, läsa beslut, begära ändringar och göra redovisningar samt uppdatera dina egna uppgifter.
Om du har fullmakt att hantera ärenden för en annan person, kan du sköta sådant som gäller ansökan och användning av personens stipendier.