Valitse kirjautumistapa
Valitse haluatko kirjautua asiointipalveluun yksityishenkilönä, toisen henkilön puolesta vai yhteisön edustajana.

Virasto

Jos sinulla on valtuudet asioida yhteisön puolesta, voit valmistella ja hakea yhteisöille tarkoitettuja valtionavustuksia.
Voit valmistella ja hakea yksityishenkilöille tarkoitettuja valtionavustuksia.
Jos sinulla on valtuudet asioida toisen henkilön puolesta, voit valmistella ja hakea valtuuttajan puolesta yksityishenkilöille tarkoitettuja valtionavustuksia.