Välja inloggning

TAsiointipalveluun ei pääse tällä hetkellä kirjautumaan yhteisöhakijana sisälle, selvitämme tilannetta parhaillaan. Pahoittelemme häiriötä ja viestimme järjestelyistä hakukohtaisesti hakuilmoituksessa, jos häiriö pitkittyy.


Sammanslutningar behöver Suomi.fi-fullmakt för att sköta ärenden.Om er organisation kan ge Suomi.fi-fullmakter på egen hand, ska ni ta i bruk behövliga fullmakter enligt anvisningen. Om er organisation inte kan ge Suomi.fi-fullmakter på egen hand, kan ni ansöka om registrering av fullmakter via tjänsten för tjänstemannabefullmäktiganden.

Mer information: https://minedu.fi/sv/inloggning-och-fullmakter


Välj mellan att logga in i tjänsten som privatperson, på en annan persons vägnar eller som företrädare för ett samfund.

Myndighet

Om du har befogenhet att uträtta ärenden på en sammanslutnings vägnar, kan du förbereda och ansöka om statsunderstöd för sammanslutningar här.
Du kan förbereda och ansöka om statsunderstöd för privatpersoner här.
Om du har befogenhet att uträtta ärenden för någon annans räkning, kan du för bereda och ansöka om statsunderstöd för privatpersoner här.