Välja inloggning
Välj mellan att logga in i tjänsten som privatperson, på en annan persons vägnar eller som företrädare för ett samfund.

Problem med att logga in i tjänsten som företrädare för en sammanslutning? Se anvisningen.


Myndighet

Om du har befogenhet att uträtta ärenden på en sammanslutnings vägnar, kan du förbereda och ansöka om statsunderstöd för sammanslutningar här.
Du kan förbereda och ansöka om stipendier för privatpersoner här.
Om du har befogenhet att uträtta ärenden för någon annans räkning, kan du för bereda och ansöka om stipendier för privatpersoner här.